Menu

 De AVG richtlijnen

Privacybeleid van Francisca Henneman

Francisca Henneman respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Francisca Henneman heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018  zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Francisca Henneman.

Delen met derden

Francisca Henneman zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden met jou toestemming:

• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. ivm expositie, verkoop sieraad of object.

• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Francisca Henneman gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Francisca Henneman waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens 

Francisca Henneman kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Francisca Henneman en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Francisca Henneman verstrekt.

Bij Francisca Henneman kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Je voor- en achternaam

• Je adresgegevens

• Je telefoonnummer

• Je e-mailadres

• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Francisca Henneman verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Francisca Henneman je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Francisca Henneman . En over nieuws op het gebied van verkoop en nieuwsbrief, als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je het altijd aangeven en wordt je adres op jouw verzoek verwijderd.

Francisca Henneman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Francisca Henneman zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Google Analytics

Francisca Henneman maakt in lichte mate gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Francisca Henneman

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Francisca Henneman heeft hier geen invloed op.

Francisca Henneman heeft Google geen toestemming gegeven om via de website  www.francisca-henneman.eu en www.difranci.com  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar Francisca Henneman. Francisca Henneman zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Francisca Henneman is gerechtigd de inhoud van deze Privacy  policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

www.francisca-henneman.eu, www.difranci.com zijn de websites van Francisca Henneman. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Rotterdam  24392497. E-mailadres: fcmhenneman@hetnet.nl

gecreëerd Francisca Henneman
X